Tí, ktorí ku nám chodíte pravidelne isto viete, že máme v tíme motorkára. Okrem zaujímavých článkov v BLOGU, ktoré Patrik píše sa môžete o príprave tela na jazdenie dozvedieť aj prostredníctvom kurzu.

Čo by ťa mohlo zaujímať?

Otvárame nový kurz pre motorkárov, ktorý bude viesť Patrik Kubiček

“Prichádza zimné obdobie kedy sa nejazdí a my sme si pre vás pripravili pohybovú prípravu. Táto 2-mesačná príprava je určená pre okruhárov ako aj pre jazdcov ostatných kategórií.
Nie sme fyzioterapeuti, ani nijakí kondiční tréneri a naša telocvičňa nie je žiadne fitko. Pracujeme s vnímaním tela, silou, vlastnou váhou, olympijskými tyčami, hrazdami, gymnastickými kruhmi atď. Ťažko sa to vysvetľuje, no pomocou rôznych prístupov robíme veci inak. Budeme sa učiť lepšie vnímať svoje telo, pracovať s videním, motorikou a koordináciou, posilníme vaše slabé články. Spravíme z vás inteligentnejšieho jazdca.

PS: Na správnom mieste ste aj v prípade, že máte zranenia, nadváhu alebo máte problémi s chrbticou.”

– Patrik

HLAVNÝ KONCEPT KURZU:
– Práca na sile, mobilite a vytrvalosti
– Práca na zápästiach a prstoch
– Zdravie chrbtice
– Zdravie bedier
– Uvoľňovanie napätia v tele
– Kompenzácia dlhého sedenia
– Rozprúdenie lymfatického systému
– Práca s motorikou a koordináciou
– Vnímanie seba a okolia
– Zlepšovanie preriférneho videnia
– Tréning pádov na zem – ako lepšie padať
– Cibrenie mentálnej stránky
– Efektívne dýchanie
– ako sa rozhýbať pred jazdami alebo počas pauzy
– Celková pohybová príprava pre jazdcov

KEDY SA KURZ ZAČÍNA?
S kurzom začíname 9.10. a potrvá do 7.12.2017 (9 týždňov)

KEDY SA KONAJÚ HODINY?
Každý PONDELOK a ŠTVRTOK o 17:00 – 18:30

CENA KURZU:
180€

Rezervácia miesta je platná až po uhradení sumy v plnej výške.
Sumu je potrebné uhradiť najneskôr do 1.10.2017

Registrácie a viac info na:
patrik.kubicek@thetribe.sk

Tešíme sa na teba!


Pravidlá kurzov:

 1. Dodržiavať presnosť pri príchode na hodiny a ostatné spoločne dohodnuté aktivity.
 2. Počas hodín budem adekvátne oblečený/oblečená ako to vyžaduje aktivita.
 3. Počas hodín budem dodržiavať disciplínu a budem tolerantný/tolerantná voči ostatným návštevníkom kurzu a účastníkom iných tréningov.
 4. Návštevník kurzu/workshopu je sám zodpovedný za svoje zdravie.
 5. V prípade zdravotných problémov budem lektora/lektorku informovať včas.
 6. V prípade plánovanej neprítomnosti budem organizátora informovať vopred.
 7. V prípade absencie je možné nahradiť si lekcie maximálne 2-krát a to formou individuálneho tréningu doplatením sumy podľa hodinovej sadzby trénera (napr.: hodinová sadzba je 30€ a po odrátaní kurzového poplatku 7€/h ostane výsledná suma 23€)
 8. Účastník má právo zrušiť objednávku bez akéhokoľvek príplatku do 24 hodín od zaplatenia účastníckeho poplatku. Objednávku je možné zrušiť len v písomnej forme (e-mailom). Organizátor kurzu/workshopu musí zrušenie potvrdiť tiež v písomnej forme.
 9. Účastnícky poplatok je nevratný po stanovenom časovom úseku. Účastník však môže poslať náhradníka, no musí vopred informovať organizátora najmenej 24 hodín pred začiatkom workshopu.
 10. Účastník nemôže odstúpiť a požiadať o vrátenie peňazí, ak už kurz/workshop začal.
 11. V prípade predčasného ukončenia kurzu zo strany organizátora kurzu bude účastníkom kurzu vrátená adekvátna časť školného k zrušeným hodinám kurzu.
 12. V prípade neuskutočnenia kurzu/workshopu bude účastníkom vrátená suma v plnej výške kurzu/workshopu.