Čo by ťa mohlo zaujímať?

Otvárame ďalší pohybový kurz TRIBE WOMEN, ktorý bude viesť Linda Miu Vlachová 🙂

“Počas dvoch mesiacov ťa od základov prevediem pohybovým svetom, ktorý ti pomôže lepšie pochopiť fungovanie tvojho tela a zároveň sa pritom dobre zabavíš. Budeme pravidelne pracovať na zlepšení tvojho zdravia, mentálnej a fyzickej kondície, aby si sa cítila čo najlepšie vo svojom tele. 1-2 x týždenne vedený tréning v čisto ženskej uzavretej skupine, je výborný spôsob ako sa odviazať a užiť si chvíľu pre seba 🙂
Budeme pracovať na posilnení slabých článkov, postupne odstránime bloky, ktoré sú v tele zakódované a naučíme sa hýbať slobodnejšie.”
Linda

Hlavný koncept kurzu:
– Dýchanie
– Zdravie chrbtice
– Zdravie bedier
– Sila panvového dna
– Uvoľňovanie napätia v tele
– Práca s motorikou a koordináciou
– Vnímanie seba a okolia
– Zvyšovanie sily
– Cibrenie mentálnej stránky
– Rozprúdenie lymfatického systému
– Prebúdzanie kreativity
– Plynulosť pohybu (Flow movement)
– Práca na zlepšení celkového zdravia ženy

……………………..……………………....

KEDY SA KURZ ZAČÍNA?
S kurzom začíname 5.3.2018 a potrvá do 29.4.2018 (8 týždňov)

……………………..……………………....

KEDY SA KONAJÚ HODINY?

1: Každý ŠTVRTOK o 19:50 – 20:50
*Odporúčaný termín pre tie, ktoré sa chystajú kurz absolvovať prvý raz. Nie je to však pravidlo.

2: Každú sobotu o 9:00 – 10:00
*Odporúčaný termín pre tie, ktoré sa chystajú kurz absolvovať prvý raz. Nie je to však pravidlo.
.
3: Každý PONDELOK a STREDU o 19:50 – 20:50
* Odporúčané termíny pre tie, ktoré už majú kurz Tribe women absolvovaný. Nie je to však pravidlo. Možnosť vybrať si jeden z týchto dní alebo oba dni.

Ak máš záujem hýbať sa, no tieto termíny ti nevyhovujú napíš na linda.vlachova@thetribe.sk a vymyslíme inú alternatívu, ktorá ti bude vyhovovať.

*****************************************
*****************************************

CENA KURZU:

tréning 2x do týždňa:
112€ dospelý
80€ študent

tréning 1x do týždňa:
56€ dospelý
40€ študent

Rezervácia miesta je platná až po uhradení sumy v plnej výške.najneskór do 25.2.2018

*****************************************
*****************************************

KDE?
Movement Tribe
OD Slimák – Hálkova 1, Bratislava, 2. posch.
www.thetribe.sk

……………………..……………………..……………………..…………

Registrácie a viac info na:
linda.vlachova@thetribe.sk


Pravidlá kurzov:

 1. Dodržiavať presnosť pri príchode na hodiny a ostatné spoločne dohodnuté aktivity.
 2. Počas hodín budem adekvátne oblečený/oblečená ako to vyžaduje aktivita.
 3. Počas hodín budem dodržiavať disciplínu a budem tolerantný/tolerantná voči ostatným návštevníkom kurzu a účastníkom iných tréningov.
 4. Návštevník kurzu/workshopu je sám zodpovedný za svoje zdravie.
 5. V prípade zdravotných problémov budem lektora/lektorku informovať včas.
 6. V prípade plánovanej neprítomnosti budem organizátora informovať vopred.
 7. V prípade absencie je možné nahradiť si lekcie maximálne 2-krát a to formou individuálneho tréningu doplatením sumy podľa hodinovej sadzby trénera (napr.: hodinová sadzba je 30€ a po odrátaní kurzového poplatku 7€/h ostane výsledná suma 23€)
 8. Účastník má právo zrušiť objednávku bez akéhokoľvek príplatku do 24 hodín od zaplatenia účastníckeho poplatku. Objednávku je možné zrušiť len v písomnej forme (e-mailom). Organizátor kurzu/workshopu musí zrušenie potvrdiť tiež v písomnej forme.
 9. Účastnícky poplatok je nevratný po stanovenom časovom úseku. Účastník však môže poslať náhradníka, no musí vopred informovať organizátora najmenej 24 hodín pred začiatkom workshopu.
 10. Účastník nemôže odstúpiť a požiadať o vrátenie peňazí, ak už kurz/workshop začal.
 11. V prípade predčasného ukončenia kurzu zo strany organizátora kurzu bude účastníkom kurzu vrátená adekvátna časť školného k zrušeným hodinám kurzu.
 12. V prípade neuskutočnenia kurzu/workshopu bude účastníkom vrátená suma v plnej výške kurzu/workshopu.