Čo by ťa mohlo zaujímať?

Bolesti krížov, stuhnutý krk, bolesti hlavy, problémy s pohybom chrbta, bolesti bedier a pod…
 
To všetko je len príznak toho, že telo nepracuje efektívne, tak ako by mohlo.
 
Na tomto kurze sa budeme intenzívne venovať chrbtici “zo všetkých uhlov”. Nebudeme ju izolovať od ostatných častí tela, ale naopak budeme integrovať všetky časti tela na to, aby sa naša chrbtica stala pružnou a voľnou. Jednoducho, aby nás v pohybe neobmedzovalo naše vlastné telo. Ukážeme si nové možnosti, ako liečiť svoju chrbticu prirodzenou cestou pohybu. Spoločne budeme hľadať príčinu problému a meniť zabehnuté pohybové stereotypy, ktoré nám neprospievajú.
 
Hlavný program kurzu:
– Pohyblivosť chrbtice
– Zvyšovanie sily chrbtových svalov a “stredu tela”
– Dýchanie a práca s bránicou
– Voľnosť a dynamika bedier
– Sila, pružnosť a voľnosť panvového dna
– Uvedomenie a prepojenie celého tela
– Uvoľňovanie napätia v tele
– Plynulosť pohybu
– Práca na zlepšení celkového zdravia chrbtice
 
Staré čínske príslovie vraví:
„Sme tak starý ako naša chrbtica.“
 
KEDY SA KURZ ZAČÍNA?
S kurzom začíname 13.12.2018 a potrvá do 14.2.2018 (8 týždňov, počas vianočných sviatkov – 24. – 28. a 1.1. kurz nebude)
 
KEDY SA KONAJÚ HODINY?
Každý ŠTVRTOK o 9:00 – 10:00
 
 
Ak máš záujem hýbať sa, no tieto termíny ti nevyhovujú napíš na linda.vlachova@thetribe.sk a vymyslíme inú alternatívu, ktorá ti bude vyhovovať.
 
 
CENA KURZU:
80€
 
Rezervácia miesta je platná až po uhradení sumy v plnej výške najneskôr do 6.12.2018

Pravidlá kurzov:

 1. Dodržiavať presnosť pri príchode na hodiny a ostatné spoločne dohodnuté aktivity.
 2. Počas hodín budem adekvátne oblečený/oblečená ako to vyžaduje aktivita.
 3. Počas hodín budem dodržiavať disciplínu a budem tolerantný/tolerantná voči ostatným návštevníkom kurzu a účastníkom iných tréningov.
 4. Návštevník kurzu/workshopu je sám zodpovedný za svoje zdravie.
 5. V prípade zdravotných problémov budem lektora/lektorku informovať včas.
 6. V prípade plánovanej neprítomnosti budem organizátora informovať vopred.
 7. V prípade absencie je možné nahradiť si lekcie maximálne 2-krát a to formou individuálneho tréningu doplatením sumy podľa hodinovej sadzby trénera (napr.: hodinová sadzba je 30€ a po odrátaní kurzového poplatku 7€/h ostane výsledná suma 23€)
 8. Účastník má právo zrušiť objednávku bez akéhokoľvek príplatku do 24 hodín od zaplatenia účastníckeho poplatku. Objednávku je možné zrušiť len v písomnej forme (e-mailom). Organizátor kurzu/workshopu musí zrušenie potvrdiť tiež v písomnej forme.
 9. Účastnícky poplatok je nevratný po stanovenom časovom úseku. Účastník však môže poslať náhradníka, no musí vopred informovať organizátora najmenej 24 hodín pred začiatkom workshopu.
 10. Účastník nemôže odstúpiť a požiadať o vrátenie peňazí, ak už kurz/workshop začal.
 11. V prípade predčasného ukončenia kurzu zo strany organizátora kurzu bude účastníkom kurzu vrátená adekvátna časť školného k zrušeným hodinám kurzu.
 12. V prípade neuskutočnenia kurzu/workshopu bude účastníkom vrátená suma v plnej výške kurzu/workshopu.